Άντρια Πρασίνου


ANDRIA PRASINOU AJW 72 (2)

 

 

 

WHEN I LOST MY PETALS I SAW MY TRUTH

 

Περιδέραιο
Μπρούτζος, ριζόχαρτο, ρητίνη, ακρυλικά.

 


«Φως και Σκοτάδι. Το ένα δεν μπορεί να υπάρξει δίχως το άλλο. Δεν υπάρχει αληθινός Δάσκαλος, χωρίς τη δύναμη της Ισορροπίας.»

Luis Marques

 

Σε αυτή τη συλλογή εξερευνώ τη διαφορετικότητα που υπάρχει στη ζωή. Πώς ταυτόχρονα μπορούν να συνυπάρχουν μέσα μας οι δυο μας πλευρές… Τα άκρα. Καλό – κακό, αγάπη – μίσος, εύθραυστο- άθραυστο.

Βασική πηγή έμπνευσης μου είναι η πρόκληση που θέτει η δυαδικότητα “λογικής – συναισθήματος” μέσα από την οποία ανακαλύπτεις τον Εαυτό, με στόχο την αποδοχή της διττής φύσης και την εξερεύνηση των ορίων μεταξύ τους.


antriaprasinou@gmail.com

https://www.facebook.com/antria.prasinou