Κεντρική Έκθεση: Κριτική Επιτροπή

Δέσποινα Γερουλάνου

Jorge Manilla

Κώστας Πήττας

Lucia Massei

Sofia Björkman

Tanel Veenre