Ευαγγελία Δημητρίου


evang_print

 

 

 

 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Καρφίτσα.
Μπρούτζος, γύψος, χρώμα.

 

 


Όλα τα μέταλλα είναι αρχαία…
Τα χέρια που τα αγγίζουν είναι περαστικά…


https://www.facebook.com/evangelie.dimitriou