το Project

Η  ATHENS JEWELRY WEEK είναι ένα φεστιβάλ. Είναι τόπος συνεύρεσης. Είναι το κοινό πεδίο όπου οι δημιουργοί και το κοινό  του Σύγχρονου Κοσμήματος  συναντιώνται, ανταλλάσουν ιδέες, δικτυώνονται και να σχεδιάζουν μελλοντικές συνεργασίες. Τα κοσμήματα και οι συλλογές που εκτίθενται κατά τη διάρκεια της AJW, δεν είναι μόνο μικρά έργα τέχνης που εκφράζουν καταστάσεις ύπαρξης, προκαλούν συζητήσεις και σχολιάζουν τις σημερινές κοινωνιολογικές δομές και τάσεις, αλλά αποτελούν επίσης ένα μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού. Οι ισχυρές διασυνδέσεις που σχηματίζονται μεταξύ ατόμων και ομάδων που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς, υποστηρίζουν την AJW και γίνονται πηγή νέων και προοδευτικά πιο εποικοδομητικών δράσεων.

Η διοργάνωση, που γεννήθηκε το 2016, έχει εξελιχθεί. Αυτή η 4η επερχόμενη έκδοση της είναι πλέον ανοιχτή σε κάθε ενεργό μέλος της σκηνής του Σύγχρονου Κοσμήματος.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε μαζί μας στην ATHENS JEWELRY WEEK 2019 και να συνεισφέρετε στα δημιουργικά μας σχέδια για νέες προσεγγίσεις, πιθανότητες και προτάσεις, που θα ενισχύσουν τις αναδυόμενες καλλιτεχνικές προσπάθειες στον τομέα αυτό που μας ενώνει.