Κριτές_AJW 2016 – ATHENS JEWELRY WEEK

Κριτές_AJW 2016

http://magicalpiratepartys.com/2017/12/happy-new-year-pirates/ Jorge Manilla – Jewelry and Art Designer
http://jmservice.com/energy-strategy/energy-management/ Vassilis H. – Visual Artist, Sculptor
http://mnybaalas.org/from/ Ζίνα Καλούδη – Historian of Art, Curator, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum
Αναστασία Κανδαράκη – Jewelry Maker, Instructor
Ερατώ Κουλουμπή – Jewelry Designer, Popeye loves Olive Art Space
Ιωάννα Νατσίκου – Jewelry Artist
Νίκη Στυλιανού – Jewelry Maker, Architect