Κριτές_AJW 2016

Jorge Manilla – Jewelry and Art Designer
Vassilis H. – Visual Artist, Sculptor
Ζίνα Καλούδη – Historian of Art, Curator, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum
Αναστασία Κανδαράκη – Jewelry Maker, Instructor
Ερατώ Κουλουμπή – Jewelry Designer, Popeye loves Olive Art Space
Ιωάννα Νατσίκου – Jewelry Artist
Νίκη Στυλιανού – Jewelry Maker, Architect