Συμμετέχοντες 2017

Τέχνη+Κόσμημα: Τεμνόμενοι Χώροι