Επιλεγμένοι Σπουδαστές

Carla Movia, Alchimia

Ιωάννα Γρηγορίου, Άναμμα

Laura Salguero, EASD Valencia

Siri Sandell, Oslo National Academy Of Arts

Juan José Ibáñez Piqueras (XAN), EASD Valencia

Yuxi Sun, Hochschule Trier, Idar Oberstein